More vam pruža više

Hotel More uvijek nastoji ponuditi našim gostima nešto više od uobičajenog bed & breakfast odmora. Kao što i naš slogan navodi More vam pruža više, pripremili smo raznovrstan program koji vam nudi više mogućnosti za raznoliki tip odmora ovisno o individualnim preferencijama.More vam pruža više: